Tietoa KuHasta

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on Tampereen kehyskuntien (Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven) omistama hankintaosakeyhtiö.

KuHa on hankintalain 4 §:n tarkoittama yhteishankintayksikkö, jonka päätehtävänä on kehittää kehyskuntien hankintatoimintaa kokonaisuutena. KuHa tuo kehyskuntien hankintoihin kaupallisen osaamisen ja vastaa hankintaprosessin sekä kaupallisesta että juridisesta oikeellisuudesta. Hankintaosakeyhtiön keskeisiä tehtäviä ovat mm.

  • hankintaprosessin kaupallinen asianhoito
  • yhteishankintojen päätöksenteko
  • hankintasopimusten laadinta
  • hankintasopimusten hallinta, katselmointi ja valvonta sopimuskaudella
  • hankintatoimeen osallistuvien koulutus kunnissa
  • kehyskuntien hankintatoimen ohjaus ja ohjeistus
  • hankintatoimen toimintatapojen ja asiakirjamallipohjien luonti
  • erillishankintojen kilpailutus