Hankinnat kannattaa tehdä yhdessä

Blogi

KuHan omistajakunnat kilpailuttavat usein hankintoja yhdessä. Monen kunnan yhteishankinnat kiinnostavat toimittajia ja helpottavat kuntien asiantuntijoiden arkea.

Yhteishankintojen suurempi volyymi antaa enemmän neuvotteluvoimaa ja johtaa parempiin sopimusehtoihin. Kun kilpailutus kiinnostaa useampia tarjoajia, yksikköhinnatkin voivat laskea.

Omistajakuntamme ovat kaikki Tampereen kehyskuntia. Niiden yhteishankinnat kiinnostavat toimittajia myös siksi, että ne ovat sopivan kokoisia ja maantieteellisesti lähekkäin. Kunnat muodostavat yhdessä 160 000 asukkaan alueen. Toimittajien on helppo tuottaa palveluja ja toimittaa tuotteitaan samalla laadulla ja intensiteetillä kaikkiin kuntiin.

Kun yhteishankintoja tehdään seitsemän kunnan toimesta, kaikilla on tasapuolisesti valtaa ja kaikkia kohdellaan samalla tavoin. Yhdessä säästää aikaa ja resursseja, sillä suoritamme hankintaprosessin vain kerran. Ei tehdä jokaisessa kunnassa yksin ja erikseen.  

KuHaan on keskitetty kuntien hankinnan ja sen prosessien syvällinen tieto. Ammattilaisten tekemänä hankinnat sujuvat tehokkaasti ja prosessit ovat lain ja hyvän hankintatavan mukaisia. Yhteishankinnat auttavat hallitsemaan riskejä paremmin, sillä asiantuntijat osaavat ennakoida mahdollisia haasteita.

KuHassa emme ainoastaan kilpailuta hankintoja, vaan myös laadimme sopimukset ja hallinnoimme niitä sopimuskauden ajan. Varmistamme, että sopimukset ovat sitä, mitä kilpailutimme. Sopimusten valvonta myös varmistaa, että osapuolet noudattavat sovittuja ehtoja. Jos esimerkiksi hinnankorotuksiin on tarvetta kesken sopimuskauden, varmistamme, että niille on aidot perusteet.


Blogin kirjoittaja:
Jaakko Uitti, toimitusjohtaja