Mitä KuHa tekee?

Artikkeli

Kuntien kotoisa hankintatiimi 

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on seitsemän pirkanmaalaisen kunnan oma hankintayhtiö, joka auttaa kuntia yhteishankintojen prosesseissa ja kilpailutuksissa. Omistajakunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi perustivat KuHan vuonna 2011, jotta hankintojen tekeminen yhdessä olisi tehokkaampaa. KuHan myötä hankintojen kaupallinen ja juridinen syväosaaminen keskittyi yhteen paikkaan. 

KuHa tukee, ohjaa ja kehittää omistajakuntien hankintatoimintaa ja tarvittaessa kouluttaa, jos hankintojen lainsäädännöissä tai prosesseissa tapahtuu uudistuksia. Hankintayhtiö seuraa alan kehitystä ja varmistaa, että kunnat ovat ajoissa valmiina tuleviin hankintoihin. 

KuHa tuntee hankintojen toimittajat, jotka myös luottavat Kuhan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. KuHan kautta toimittajat tavoittavat montaa kuntaa samalla kertaa. Hankintayhtiö ylläpitää kilpailutuskalenteria, josta löytyy kilpailutukset, joiden valmistelu ja kilpailutus on ajankohtaista lähiaikoina. Käynnissä olevien kilpailutusten listaus kokoaa yhteen HILMA-järjestelmässä avoimena olevat KuHan ja omistajakuntien kilpailutukset.  

KuHan erilaiset palvelut 

Käyttämällä KuHan palveluita omistajakunnat varmistuvat siitä, että hankintaprosessi suoritetaan fiksusti ja lainmukaisesti, huomioiden tilaajien tarpeet ja markkinoiden mahdollisuudet.  

Yhteishankinnat 

KuHan organisoimiin yhteishankintoihin osallistuminen on omistajakunnille maksutonta. Usean kunnan yhteishankinnoissa volyymiedut kasvavat ja kilpailutus on kunnille vaivatonta. KuHa huolehtii hankintojen kaupallisista ehdoista, kokonaistaloudellisuudesta ja huomioi paikalliset markkinaolosuhteet. Sopimusten allekirjoitusten jälkeen, hankintayhtiö valvoo niitä koko sopimuskauden ajan.  

Erillishankinnat 

Yhteishankintojen lisäksi KuHa huolehtii kuntien yksilöllisistä tarpeista ja kilpailuttaa myös erillishankintoja. KuHa auttaa koko hankintaprosessin läpi viemisessä markkinavuoropuheluista alkaen hankintaesitykseen saakka. 

Neuvonta ja ohjaus 

Hankintayhtiön asiantunteva tiimi auttaa, kun kunnat tarvitsevat hankintojen kaupallista ja juridista syväosaamista.  

Koulutukset ja seminaarit 

Räätälöidyissä koulutuksissa ja seminaareissa käydään läpi hankintoja suunnittelevien kuntien valitsemia ajankohtaisia teemoja. Kaikki koulutukset, myös pienempien tiimien omat täsmäkoulutukset, ovat omistaja-asiakkaille maksuttomia.