Katsaus KuHan vuoteen 2023

Artikkeli

Vuosi 2023 alkoi muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa sote-uudistuksen takia sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille. Muutoksella oli suuri vaikutus KuHan omistajakunnille, mutta myös yhtiölle itselleen. Hyvin onnistuneen valmistelutyön ansiosta Pirkanmaan hyvinvointialue sai käyttöönsä noin 80 KuHalta siirtyvää hankintasopimusta, joilla varmistettiin sote-palveluiden sujuvuus ja jatkuvuus kuntien asukkaille.

Keväällä 2023 KuHa teki merkittäviä uudistuksia brändiinsä ja viestintään. KuHa uudisti logonsa ja visuaalisen ilmeensä niin sähköisissä ja fyysisissä materiaaleissa kuin toimitiloissaankin. Merkittävin uudistus on kuitenkin uudet verkkosivut, jotka ovat aiempaa informatiivisemmat ja palvelevat paremmin sekä omistajakuntien asiantuntijoita että nykyisiä ja potentiaalisia toimittajia ja tarjoajia.

Vuoden 2023 aikana KuHan toimintaa on tuotu aiempaa näkyvämmäksi esittelemällä toimintaa kunnissa ja erilaisissa yrityksille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Olemme käyneet yritysten kanssa useita erinomaisia keskusteluja infotilaisuuksissa ja markkinavuoropuheluissa. Onnistuneen hankinnan taustalla onkin usein huolellinen valmistelu, johon markkinavuoropuhelut ja tiedon jakaminen puolin ja toisin oleellisesti kuuluvat.

Omistajakunnat ovatkin aiempaa enemmän pyytäneet KuHalta neuvoja ja tukea hankintojen tekemisessä.

Yhteistyö omistajakuntiemme kanssa ja KuHan palveluiden käyttö on viime aikoina kasvanut. Teimme vuonna 2023 kunnille toimeksiantosopimukset 38 erillishankinnasta. Toteutimme ja hallinnoimme 82 yhteishankintakokonaisuutta, joihin sisältyy noin 250 hankintasopimusta. Yhteishankintojemme ostovolyymit olivat vuoden 2023 aikana noin 50 miljoonaa euroa.

Taloudellisesti vuosi 2023 sujui hyvin. Liikevaihdoksi muodostui noin 681 tuhatta euroa, joka on yhtiön historian suurin. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,8 prosenttia. Tilikauden tulos oli lähellä nollaa, mikä on voittoa tavoittelemattomalle in-house-yhtiölle omistajien asettamien tavoitteiden mukainen tulos.    

Yhteenvetona vuodesta 2023 todettakoon, että KuHa on onnistunut erinomaisesti tuottamaan omistajilleen tarvittavat hankintapalvelut. Omistajat ovatkin aiempaa enemmän käyttäneet KuHan palveluita, ja yhteistyö on tuottanut useita onnistuneita hankintoja. Osaavat hankinnan ammattilaisemme ovat jatkossakin avainasemassa kehyskuntien hankintojen kehittämisessä ja mukana tekemässä vaikuttavia ja onnistuneita hankintoja. Tästä on erittäin hyvä jatkaa vuotta 2024 ja tulevaisuuden rakentamista.